InKemia comunica una ampliació de capital de 2,2 milions d'euros

Inkemia presenta els detalls de l'ampliació de Capital que posa en marxa al MAB.

 •   Import de la ampliació de 2.226.667,80 €
 •   Emissió de 1.060.318 acciones
 •   Emissió que representarà el 3,9% del Capital Social.
 •   Preu de la ampliació de 2,10 €/acció.

Els objectius de l'ampliació de capital son destinar els recursos captats a les següents inversions:

 • Reforçar la internacionalització, especialment la posta en marxa de les recents filials de USA i la de UK.
 • Reforçar les inversions en empreses tecnològiques participades per InKemia.
 • Reforçar els programes de I+D propis i de co-desenvolupament amb terceres empreses.

InKemia comunica una ampliació de capital de 2,2 milions d'euros (2)

Inkemia presenta els detalls de l'ampliació de Capital que posa en marxa al MAB.

 •   Import de la ampliació de 2.226.667,80 €
 •   Emissió de 1.060.318 acciones
 •   Emissió que representarà el 3,9% del Capital Social.
 •   Preu de la ampliació de 2,10 €/acció.

Els objectius de l'ampliació de capital son destinar els recursos captats a les següents inversions:

 • Reforçar la internacionalització, especialment la posta en marxa de les recents filials de USA i la de UK.
 • Reforçar les inversions en empreses tecnològiques participades per InKemia.
 • Reforçar els programes de I+D propis i de co-desenvolupament amb terceres empreses.

InKemia amplia la seva participació en empreses del seu grup a través de diferents ampliacions de capital

Les ampliacions de capital de les empreses biotecnològiques i de ciències de la vida Leanbio, PharmaMel, i Recerca Clínica estan focalitzades a reforçar financerament el pla d'expansió de les esmentades companyies.

S'informa que la Companyia ha decidit, a través del Fons de Capital  Coneixement, acudir a les ampliacions de capital de la companyies participades del grup InKemia: Leanbio, S.L., Pharmamel S.L. i Recerca Clínica.

La inversió s'ha realitzat a través IUCT Empren, Divisió d’emprenedoria i empreses participades del grup InKemia. La inversió total realitzada en aquestes ampliacions de capital és de 250.000 €.

La inversió en capital que realitza InKemia s'emmarca en les rondes de finançament que van engegar cadascuna de les empreses i que ha culminat amb una captació de 525.000 € de fons per desenvolupar els seus respectius plans d'expansió.

Amb aquestes ampliacions de capital, InKemia no solament conserva la seva presència en cadascuna d'elles si no que incrementa significativament el seu percentatge de participació.

Leanbio S.L.

Leanbio és una companyia basada en el desenvolupament de productes biològics dirigits fonamentalment a les indústries biofarmacèutica, farmacèutica, cosmètica i afins. Desenvolupant a més els processos d'escalat de processos biotecnològics de fermentació.

La inversió realitzada per InKemia, ha aportat a l'ampliació 100.000 €, del total de 155.000 € d'aquesta ronda. Amb aquesta aportació InKemia aconsegueix el 29,6% del capital social de Leanbio.

Aquesta ampliació va dirigida a incrementar la capacitat tecnològica i productiva de l'empresa després de la signatura d'importants contractes de treball a desenvolupar durant els propers anys. Aquests treballs suposaran una facturació del voltant dels 2 milions d'euros durant els propers 2 anys.

Pharmamel S.L.

La inversió realitzada per InKemia, ha aportat a l'ampliació 75.000 €, del total de 145.000 € d'aquesta ronda. Amb aquesta aportació InKemia aconsegueix el 9% del capital social de Pharmamel.

Pharmamel, S.L. és una spin-off de la Universitat de Granada nascuda en 2014 i  centrada en el desenvolupament de productes cosmètics i sanitaris en l'àmbit de l'envelliment cel·lular i la seva aplicació en la pell. La base de desenvolupament de la companyia se centra en els descobriments patentats de “Mel13” pels seus fundadors els Doctors Dario Encunya-Castroviejo i Germaine Escatis. La companyia té previst el llançament comercial a curt termini d'una formulació patentada innovadora que potencia les propietats de la melatonina, fent que aquesta actuï en totes les capes de la pell, amb efectes antienvelliment, protectors i de regeneració cel·lular (a nivell mitocondrial), gràcies al seu doble efecte antioxidant i antiinflamatori.

Aquesta ampliació va dirigida a incrementar:

•          La cartera de productes de la companyia

•          La producció de MEL13 i MEL13plus davant l'increment de la demanda generat pels acords comercials recentment signats.

Recerca Clínica

La inversió realitzada per InKemia, ha aportat a l'ampliació 75.000 € en capital, per transformació del préstec participatiu vigent amb l'empresa. Dit capital aportarà a InKemia una participació en la companyia del 24% del capital de Recerca Clínica S.L.

Recerca Clínica és una Contract Research Organization (RC CRO) que proveeix un servei complet en el desenvolupament d'assajos clínics farmacèutics tant a nivell nacional com a internacional.

Aquesta ampliació de capital es duu a terme al costat de la concessió per part de ENISA d'un préstec participatiu per valor de 150 mil euros, centrat a potenciar el creixement de l'empresa a través d'accelerar el procés d'internacionalitzaciód'aquesta.

 

GC2 de Brasil i InKemia signen un acord de col•laboració per complementar els serveis que ofereixen als seus clients

L'empresa brasilera GC2 – Gestão do Conhecimento Científic SA, laboratori central de recerca pre-clínica i clínica amb seu en São Paulo, Brasil, i InKemia de Brasil, filial de la multinacional europea InKemia IUCT, i dedicada a la generació de coneixement d'alt valor tecnològic per recolzar a les indústries de les ciències de la vida, han signat un acord de col·laboració per combinar els seus esforços i oferir un servei integral als seus clients.
L'acord aconseguit entre GC2 i InKemia neix a partir de l'estratègia d'internacionalització d'ambdues empreses, basada a reconèixer el valor de proporcionar als seus clients solucionis científiques i tecnològiques completes de major valor. Aquest acord de col·laboració és fruit d'una visió compartida per ambdues empreses com és la gran rellevància que té la planificació i execució de les etapes del desenvolupament de fàrmacs per a les indústries del sector farmacèutic de Brasil.
En aquesta col·laboració, InKemia recolzarà a les empreses dels sectors farmacèutics i químics mitjançant:
            a) Desenvolupament de nous productes: drug master file, control de productes, desenvolupament galènic i de mètodes d'anàlisi físic-químic segons farmacopees; aïllament, purificació i identificació de productes; i estudis d'estabilitat de productes farmacèutics.
            b) Fabricació de medicaments: de lots pilots sota normes GMP (com a laboratori farmacèutic fabricador de medicaments autoritzat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris) i fabricació de principis actius farmacèutics.
            c) Importació de medicaments com a laboratori importador autoritzat per la Unió Europea.
            d) Serveis de consultoria: implementació de GMP, GLP i consultoria científica i tècnica.


GC2 és un laboratori central per a la recerca clínica i pre-clínica que actua des de l'anàlisi de la viabilitat tècnica, planificació del desenvolupament fins a l'execució de les etapes de desenvolupament clínic i pre-clínic dels medicaments, amb les següents àrees:
            a) R+D: desenvolupament, validació i aplicació de proves de concepte i proves de laboratori, models in silico de toxicitat de medicaments, models in silico de cinètica i dinàmica de medicaments; planificació del desenvolupament pre-clínic i clínic.
            b) Laboratori: centralització, estandardització i harmonització dels exàmens de laboratori, construcció de kits de recollida, logística de mostres biològiques i de material sec, biorrepositori i enviament de mostres per a laboratoris a l'estranger.
            c) Imatge: centralització, estandardització i harmonització d'exàmens d'imatge, transmissió i emmagatzematge segur d'imatges via web, informes centralitzats i comparatius.


Pel CEO de GC2 S.A., Dr. Carlos Kiffer, l'associació entre ambdues empreses “es basa en unes competències reconegudes de InKemia i en la capacitat que conjuntament passen a tenir per atendre tota la cadena farmacèutica, des de formulacions farmacèutics i lots pilot fins a la definició i execució d'estudis clínics”. Per Kiffer “l'associació ampliarà les visions del procés com un tot que augmentarà l'eficàcia en la realització dels projectes dels nostres clients”. El CEO de InKemia Brasil, Óscar Miranda diu “estar molt optimista de l'associació amb GC2, una empresa tan reconeguda a Brasil a l'àrea de recerca pre-clínica i clínica. Aquesta col·laboració ajudarà a les empreses farmacèutiques a augmentar l'eficiència en el desenvolupament dels seus productes farmacèutics a l'una que disminuirà el temps del desenvolupament”. Miranda opina que “s'afegirà valor científic i tècnic als productes farmacèutics en benefici dels pacients”.


GC-2 Gestão do Conhecimento Científic S.A. és una empresa brasilera privada, creada en 2009 i especialitzada a la planificació, gestió i execució de projectes de desenvolupament de medicaments. GC-2 és el primer laboratori central de Brasil exclusivament dedicat al sector de medicaments que actua en totes les fases del desenvolupament pre-clínic i clínic a través d'una varietat de serveis que inclouen: anàlisi de viabilitat tècnica, disseny d'estratègies i plans de desenvolupament, desenvolupament i validació de proves de laboratori, proves de concepte, models in silico, anàlisis toxicológicos, assajos clínics i gestió de projectes

Més informació en: www.gcdois.com.br

 

InKemia IUCT guanya 2 nous projectes de R+D. Un a l'àrea de malalties rares i un altre de biocarburants avançats

La divisió del coneixement de InKemia IUCT Group, ha guanyat 2 concursos públics competitius amb la consegüent concessió de 2 projectes de R+D consorciats.
La inversió en R+D realitzada en aquests projectes reportarà uns resultats tècnics patentables, en forma de nous productes, processos o tecnologies. Així Inkemia podrà incrementar significativament la cartera tecnològica pròpia o "Pipeline". InKemia usa diversos canals simultanis d'explotació del Know-how i les Patents obtingudes en cada projecte, accelerant el temps de recuperació de la inversió realitzada, gràcies al seu innovador model d'explotació multicanal.

Projecte R+D sobre Malalties Rares

IUCT, la divisió del coneixement de InKemia, ha rebut l'aprovació del projecte col·laboratiu amb l'acrònim AMMIC dins del programa competitiu de ACCIÓ “Comunitats RIS3CAT” del programa operatiu de FEDER de la Unió Europea. Aquest projecte té per títol “Acceleradora en malalties rares de Catalunya”.
Aquest projecte suposarà uns Ingressos d'Explotació de 205.205,97 Euros per al grup InKemia, distribuïts en els 2 anys de durada del projecte des de 2016-2017. Est és un projecte consorciat en el qual participen 7 Pimes, 1 Gran Farmacèutica i l'Hospital Universitari Vall D’Hebron a través de la seva fundació, en el qual IUCT coordina/lidera un grup de treball del consorci. El projecte suposa una inversió global de tot el consorci de 2,47 Milions d'Euros.
El projecte globalment està focalitzat a desenvolupar una plataforma de diverses empreses per conformar un Clúster Tecnològic, que permeti obtenir “Solucions Terapèutiques a Malalties Rares”, d'una forma molt més eficient i ràpida que en l'actualitat. Una vegada rodat el sistema d'integració dels diferents partícips amb les línies de recerca pròpies de cada companyia, s'aconseguirà la màxima coordinació del clúster. Gràcies a les capacitats tecnològiques que agrupen les empreses participants en aquest clúster, aquestes empreses estaran en disposició de desenvolupar nous fàrmacs per a segment de malalties minoritàries de forma competitiva i continuada, tant per a altres companyies com para la seva pròpia cartera tecnològica.
Específicament la participació de InKemia se centrarà en el desenvolupament de solucions terapèutiques per a la malaltia rara de la Distròfia Miotónica (DM), del que IUCT disposa molt bons resultats preliminars gràcies a projectes de recerca precedents.
Dins de les malalties rares, la Distròfia Miotónica (DM) és la forma més comuna de distròfia muscular en adults. En particular, la distròfia miotónica de tipus 1 o malaltia de Steinert afecta a 1 de cada 8.000 persones. Es tracta d'una malaltia genètica neuromuscular, que és multisistémica, incloent trastorns de la mobilitat, cardiovasculars, digestius, hiperinsulinemmia i cataractes, entre uns altres. Actualment no existeix cap teràpia eficaç per als pacients que sofreixen aquesta malaltia.
El projecte concedit per la Generalitat de Catalunya està finançat per l'Agència de Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de el “programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020”. El projecte porta per títol “Acceleradora en malalties rares de Catalunya” (AMMIC), amb expedient nº COMRD15-1-0014 i execució des d'inici de 2016 a la fi de 2017.

 

Projecte de R+D sobre Biocarburants de 2ª generació


IUCT, també ha rebut l'aprovació d'un projecte de R+D+i dins del programa competitiu Repte - Col·laboració del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Aquest projecte té per títol “Preparació i qualificació de nous biocombustibles: Integració de cadenes de valor i economia circular en la indústria del biodiesel”.
Aquest projecte requereix una inversió en R+D de 427.651,23 € entre els 3 partícips del projecte, i suposarà una ajuda financera de 199.995,22 € per al grup InKemia, distribuïda en els 24 mesos de durada del projecte (2016-2018). Aquesta ajuda financera genera un subvenció bruta equivalent d'explotació i s'aplica als ingressos d'explotació de l'àrea de negoci de desenvolupament de projectes de R+D.
Aquest projecte tracta d'estudiar en profunditat la millora de propietats que proporciona la incorporació del biocarburant de segona generació propietat de InKemia, el “S50”, en les mescles amb carburants fòssils o biocarburants de primera generació, realitzar proves d'escalat i determinar la qualitat de la seva producció, a més d'estudiar els percentatges de S50 que es poden utilitzar en el Blending amb altres carburants, aplicant-se tant a motors dièsel com a calderes industrials.
A més de InKemia participen en el projecte reconeguts experts internacionals de les 2 àrees d'aplicació estudiades. D'una banda, la Universitat de Castilla la Mancha que estudia l'aplicació del S50 en condicions reals de motors dièsel el seu comportament i les seves millores en emissions, d'altra banda, la Universitat de Saragossa que estudia el compartiment dels biocarburants de InKemia en calderes industrials.
Alguna de les propietats més significatives que es demostraran durant aquest projecte són: El nivell de partícules en suspensió o de gasos NOx que es pot disminuir concretament si s'utilitza S50 barrejat amb el petrodiesel, i la disminució concreta de les emissions de CO, CO2 o d'Hidrocarburs, entre uns altres.

CARACTERÍSTIQUES TECNICAS DELS BIOCARBURANTS DE INKEMIA


Els projectes de R+D+i executats per IUCT han permès descobrir un nou biocarburant de 2ª Generació o Avançat (S50) para motors dièsel del que es poden destacar els següents avantatges:
• Disminueix fins a un -30% la producció combinada de partícules en suspensió i de gasos NOx, en el funcionament dels motors dièsel.
• Disminueix les emissions netes de CO2 respecte els de biocarburants de primera generació.
• A més de la disminució de l'emissió d'altres gasos, millora propietats intrínseques del combustible.
• Minimitza l'ús de matèries primeres alimentàries.
• Usa la Glicerina Residual generada en les plantes clàssiques de biodiesel com a matèria primera.
• Els processos de fabricació del S50 desenvolupats, són clarament flexibles per la seva capacitat d'utilitzar matèries primeres de molt diferents procedències i nivells de qualitat. Aconseguint un procés productiu a costos altament competitius.
Addicionalment s'ha desenvolupat un nou Biocombustible Líquid de 2ª Generació o Avançat per al seu ús en calderes de combustió, especialment en calderes industrials. Destaquen els avantatges:
• Biocombustible que disminueix les emissions netes de CO2 respecte els de biocarburants de primera generació.
• Minimitza l'ús de matèries primeres alimentàries.
• Usa la Glicerina Residual generada en les plantes de biodiesel clàssiques com a matèria primera.
• El cost d'aquest biocombustible és competitiu fins i tot amb el cost del Fuel Oil.

Sobre InKemia IUCT group s. a.
InKemia IUCT group s. a. és grup empresarial de Pimes d'alta tecnologia fundat en 1997 i orientat al desenvolupament i explotació de nous productes, processos i tecnologies per a empreses dels sectors biotecnològic, farmacèutic i químic. El negoci principal del qual es basa en l'explotació del coneixement a través de llicències de les patents i know-how propis, els contractes de R+D a mesura, altres serveis tecnològics i programes de transmissió del coneixement. Les principals àrees d'especialització de IUCT són innovacions en els camps del descobriment i desenvolupament de fàrmacs, biotecnologia industrial i la química verda.

InKemia IUCT group es compon de 3 societats participades al 100% amb missions diferents: A) Divisió del coneixement "IUCT s. a." genera i explota directament el producte principal del grup que és el coneixement. B) Divisió de emprenedoria  "IUCT Empren s.l." agrupa les empreses participades i spin-off del grup; actualment participa amb capital minoritari en 6 companyies "Plasmia Biotech", "Vytrus Biotech", "Mind the Byte", "Llegeixin Bio", “PharmaMel” i “MyoGem” i addicionalment 3 companyies estan associades al grup “Recerca Clínica”, “Barcelona Bioscience” i “CIMER”. En aquesta divisió també s'agrupen les filials 4 internacionals de Brasil, Colòmbia, Inkemia Green Chemicals en USA i Inkemia Advanced BF en UK. C) La divisió de gestió d'infraestructures i patrimoni "IUCT Espais s.l."

 

 

Per a més Informació contactar amb InKemia:

 Josep Castells - CEO - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telf.. 93 579.34.32

http://www.iuct.com  - http://www.inkemia.com

 

InKemia IUCT guanya 2 nous projectes de R+D. Un a l'àrea de malalties rares i un altre de biocarburants avançats (2)

La divisió del coneixement de InKemia IUCT Group, ha guanyat 2 concursos públics competitius amb la consegüent concessió de 2 projectes de R+D consorciats.
La inversió en R+D realitzada en aquests projectes reportarà uns resultats tècnics patentables, en forma de nous productes, processos o tecnologies. Així Inkemia podrà incrementar significativament la cartera tecnològica pròpia o "Pipeline". InKemia usa diversos canals simultanis d'explotació del Know-how i les Patents obtingudes en cada projecte, accelerant el temps de recuperació de la inversió realitzada, gràcies al seu innovador model d'explotació multicanal.

Projecte R+D sobre Malalties Rares

IUCT, la divisió del coneixement de InKemia, ha rebut l'aprovació del projecte col·laboratiu amb l'acrònim AMMIC dins del programa competitiu de ACCIÓ “Comunitats RIS3CAT” del programa operatiu de FEDER de la Unió Europea. Aquest projecte té per títol “Acceleradora en malalties rares de Catalunya”.
Aquest projecte suposarà uns Ingressos d'Explotació de 205.205,97 Euros per al grup InKemia, distribuïts en els 2 anys de durada del projecte des de 2016-2017. Est és un projecte consorciat en el qual participen 7 Pimes, 1 Gran Farmacèutica i l'Hospital Universitari Vall D’Hebron a través de la seva fundació, en el qual IUCT coordina/lidera un grup de treball del consorci. El projecte suposa una inversió global de tot el consorci de 2,47 Milions d'Euros.
El projecte globalment està focalitzat a desenvolupar una plataforma de diverses empreses per conformar un Clúster Tecnològic, que permeti obtenir “Solucions Terapèutiques a Malalties Rares”, d'una forma molt més eficient i ràpida que en l'actualitat. Una vegada rodat el sistema d'integració dels diferents partícips amb les línies de recerca pròpies de cada companyia, s'aconseguirà la màxima coordinació del clúster. Gràcies a les capacitats tecnològiques que agrupen les empreses participants en aquest clúster, aquestes empreses estaran en disposició de desenvolupar nous fàrmacs per a segment de malalties minoritàries de forma competitiva i continuada, tant per a altres companyies com para la seva pròpia cartera tecnològica.
Específicament la participació de InKemia se centrarà en el desenvolupament de solucions terapèutiques per a la malaltia rara de la Distròfia Miotónica (DM), del que IUCT disposa molt bons resultats preliminars gràcies a projectes de recerca precedents.
Dins de les malalties rares, la Distròfia Miotónica (DM) és la forma més comuna de distròfia muscular en adults. En particular, la distròfia miotónica de tipus 1 o malaltia de Steinert afecta a 1 de cada 8.000 persones. Es tracta d'una malaltia genètica neuromuscular, que és multisistémica, incloent trastorns de la mobilitat, cardiovasculars, digestius, hiperinsulinemmia i cataractes, entre uns altres. Actualment no existeix cap teràpia eficaç per als pacients que sofreixen aquesta malaltia.
El projecte concedit per la Generalitat de Catalunya està finançat per l'Agència de Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ) amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de el “programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020”. El projecte porta per títol “Acceleradora en malalties rares de Catalunya” (AMMIC), amb expedient nº COMRD15-1-0014 i execució des d'inici de 2016 a la fi de 2017.

 

Projecte de R+D sobre Biocarburants de 2ª generació


IUCT, també ha rebut l'aprovació d'un projecte de R+D+i dins del programa competitiu Repte - Col·laboració del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Aquest projecte té per títol “Preparació i qualificació de nous biocombustibles: Integració de cadenes de valor i economia circular en la indústria del biodiesel”.
Aquest projecte requereix una inversió en R+D de 427.651,23 € entre els 3 partícips del projecte, i suposarà una ajuda financera de 199.995,22 € per al grup InKemia, distribuïda en els 24 mesos de durada del projecte (2016-2018). Aquesta ajuda financera genera un subvenció bruta equivalent d'explotació i s'aplica als ingressos d'explotació de l'àrea de negoci de desenvolupament de projectes de R+D.
Aquest projecte tracta d'estudiar en profunditat la millora de propietats que proporciona la incorporació del biocarburant de segona generació propietat de InKemia, el “S50”, en les mescles amb carburants fòssils o biocarburants de primera generació, realitzar proves d'escalat i determinar la qualitat de la seva producció, a més d'estudiar els percentatges de S50 que es poden utilitzar en el Blending amb altres carburants, aplicant-se tant a motors dièsel com a calderes industrials.
A més de InKemia participen en el projecte reconeguts experts internacionals de les 2 àrees d'aplicació estudiades. D'una banda, la Universitat de Castilla la Mancha que estudia l'aplicació del S50 en condicions reals de motors dièsel el seu comportament i les seves millores en emissions, d'altra banda, la Universitat de Saragossa que estudia el compartiment dels biocarburants de InKemia en calderes industrials.
Alguna de les propietats més significatives que es demostraran durant aquest projecte són: El nivell de partícules en suspensió o de gasos NOx que es pot disminuir concretament si s'utilitza S50 barrejat amb el petrodiesel, i la disminució concreta de les emissions de CO, CO2 o d'Hidrocarburs, entre uns altres.

CARACTERÍSTIQUES TECNICAS DELS BIOCARBURANTS DE INKEMIA


Els projectes de R+D+i executats per IUCT han permès descobrir un nou biocarburant de 2ª Generació o Avançat (S50) para motors dièsel del que es poden destacar els següents avantatges:
• Disminueix fins a un -30% la producció combinada de partícules en suspensió i de gasos NOx, en el funcionament dels motors dièsel.
• Disminueix les emissions netes de CO2 respecte els de biocarburants de primera generació.
• A més de la disminució de l'emissió d'altres gasos, millora propietats intrínseques del combustible.
• Minimitza l'ús de matèries primeres alimentàries.
• Usa la Glicerina Residual generada en les plantes clàssiques de biodiesel com a matèria primera.
• Els processos de fabricació del S50 desenvolupats, són clarament flexibles per la seva capacitat d'utilitzar matèries primeres de molt diferents procedències i nivells de qualitat. Aconseguint un procés productiu a costos altament competitius.
Addicionalment s'ha desenvolupat un nou Biocombustible Líquid de 2ª Generació o Avançat per al seu ús en calderes de combustió, especialment en calderes industrials. Destaquen els avantatges:
• Biocombustible que disminueix les emissions netes de CO2 respecte els de biocarburants de primera generació.
• Minimitza l'ús de matèries primeres alimentàries.
• Usa la Glicerina Residual generada en les plantes de biodiesel clàssiques com a matèria primera.
• El cost d'aquest biocombustible és competitiu fins i tot amb el cost del Fuel Oil.

Sobre InKemia IUCT group s. a.
InKemia IUCT group s. a. és grup empresarial de Pimes d'alta tecnologia fundat en 1997 i orientat al desenvolupament i explotació de nous productes, processos i tecnologies per a empreses dels sectors biotecnològic, farmacèutic i químic. El negoci principal del qual es basa en l'explotació del coneixement a través de llicències de les patents i know-how propis, els contractes de R+D a mesura, altres serveis tecnològics i programes de transmissió del coneixement. Les principals àrees d'especialització de IUCT són innovacions en els camps del descobriment i desenvolupament de fàrmacs, biotecnologia industrial i la química verda.

InKemia IUCT group es compon de 3 societats participades al 100% amb missions diferents: A) Divisió del coneixement "IUCT s. a." genera i explota directament el producte principal del grup que és el coneixement. B) Divisió de emprenedoria  "IUCT Empren s.l." agrupa les empreses participades i spin-off del grup; actualment participa amb capital minoritari en 6 companyies "Plasmia Biotech", "Vytrus Biotech", "Mind the Byte", "Llegeixin Bio", “PharmaMel” i “MyoGem” i addicionalment 3 companyies estan associades al grup “Recerca Clínica”, “Barcelona Bioscience” i “CIMER”. En aquesta divisió també s'agrupen les filials 4 internacionals de Brasil, Colòmbia, Inkemia Green Chemicals en USA i Inkemia Advanced BF en UK. C) La divisió de gestió d'infraestructures i patrimoni "IUCT Espais s.l."

 

 

Per a més Informació contactar amb InKemia:

 Josep Castells - CEO - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telf.. 93 579.34.32

http://www.iuct.com  - http://www.inkemia.com

 

Noves inversions del Fons Capital Coneixement de InKemia

Inkemia IUCT group ha decidit, a través del Fons de Capital Coneixement, acudir a l'ampliació de capital oberta de les següents companyies:

• Kowlco Consciumers S.L (nom comercial Abouit). S'inverteix 150.000 euros obtenint el 10’5% del capital de la societat. A més, se signa un acord comercial pel qual IUCT, la divisió del coneixement de Inkemia, passa a ser el laboratori de referència i soci tecnològic de Abouit a l'àrea de negoci de salut.
Abouit és una companyia de tecnologia de la informació basada en el desenvolupament d'un comparador ètic que ofereix als consumidors la possibilitat de trobar, comparar i comprar productes de consum: saludables per als seus consumidors, respectuosos amb el medi ambient i amb criteris ètics per als treballadors.

• Barcelona Ciència Capil·lar, S.L. S'inverteixen 19.800 euros que donen dret al 27% del capital de la societat. Es tracta d'una societat la finalitat de la qual és el desenvolupament d'un nou producte per al tractament de l'alopècia. Aquest projecte es desenvolupa conjuntament amb Barcelona Biosciences i altres socis de referència acadèmica.

• Iproteos, S.L. El Fons de Capital Coneixement ha decidit invertir entre 10.000 i 40.000 euros en aquesta empresa, a determinar en el tancament de les negociacions. Iproteos està centrada en el desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament d'esquizofrènia, epilèpsia i càncer pediàtric. Actualment es troba en una ronda oberta de captació de capital a través de la plataforma de crowdfunding, Capital Cell, per la qual cosa el tancament final de l'operació queda supeditat a les normatives i legislació aplicable http://capitalcell.net/investment/iproteos43

Amb aquestes inversions, el Fons de Capital Coneixement es reforça en el seu objectiu d'invertir en un mínim de 2 empreses start-ups anuals amb les quals es generen sinergies i es potencia el seu desenvolupament estratègic.

 

Per a més Informació contactar amb InKemia:

 Josep Castells - CEO - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telf.. 93 579.34.32

http://www.iuct.com  - http://www.inkemia.com

 

InKemia crea una Spin-off de Biocarburants de 2ª Generació que cotitzarà a Londres AIM

Inkemia-IUCT group ha decidit la constitució d'una nova societat en el Regne Unit, inicialment 100% propietat del grup, especialitzada en biocombustibles de segona generació o avançats. IUCT, l'empresa de generació del coneixement del grup, llicenciarà a aquesta nova societat el know-how i les patents que posseeix sobre aquesta tecnologia.
Donada la rellevància de l'operació en la creació d'aquesta nova societat situada a Londres, InKemia va sol·licitar una sèrie d'informes per poder avaluar l’impacta d'aquesta spin-off. Per a això, es va encarregar aquesta avaluació a l'empresa WGP Global (www.wgp.global) amb seu a Londres, especialitzada en “Corporate Finance” i amb un ampli recorregut en la incorporació d'empreses a mercats financers regulats.
Un primer objectiu d'aquesta anàlisi consistia a obtenir una referència sobre el valor potencial de la nova societat en un mercat regulat com en Mercat Alternatiu de Londres (AIM). El resultat d'aquesta avaluació incorpora com a principals punts destacats els següents:

1. La planificació, per part d'1nKemia IUCT group, amb el suport de WPG Global, de la incorporació de “1nKemia Advanced BF” al Mercat Alternatiu de Londres (AIM) durant 2016. L'objectiu d'aquesta operació és obtenir nous recursos financers per desenvolupar industrial, tècnica i comercialment la societat.
2. L'informe tècnic del Dr. Paul Brian, actualment consultor tecnològic, exdirector de l'Oficina de Tecnologia Bioenergética del Departament d'Energia dels EUA, ex vicepresident de Tecnologia de Biocombustibles en Chevron, i ex professor de la Universitat de Califòrnia Berkeley en el departament d'Enginyeria Química i Molecular; conté la següent conclusió “El producte avaluat es troba entre les tecnologies més prometedores en el camp del biodiesel que he vist en aquest estat de desenvolupament”.
3. L'objectiu de l'avaluació per part de WGP Global és el de proporcionar un rang indicatiu del valor potencial de la capitalització de “1nKemia Advanced BF” al moment de la seva incorporació en el AIM.
4. Tenint en compte totes les limitacions d'un informe d'aquest tipus, i sobre la base dels informes tècnics i econòmics disponibles, així com la seva experiència i valoració de companyies similars del mercat, WGP Global estima un valor de capitalització postmoney entre 50 i 60 milions de lliures esterlines (GBP) al moment d'incorporació de “1nKemia Advanced BF” al mercat.

El desenvolupament de “1nKemia Advanced BF” està basat en la llicència de la tecnologia pròpia de biocarburants de segona generació o avançats, desenvolupada per InKemia durant els últims 15 anys. La inversió necessària en la nova companyia per desenvolupar la seva estratègia de llançament s'estima pels 3 primers exercicis entre 10 i 14 milions de lliures esterlines. Aquesta inversió podria estructurar-se en una o diverses operacions d'ampliació de capital.

Per poder dur a terme aquesta estratègia, i donada la important inversió requerida, el Consell d'Administració de InKemia va decidir explorar la possibilitat de realitzar una OPS en un mercat com el AIM, amb àmplia experiència finançant joves empreses tecnològiques. Donats els resultats positius d'aquesta exploració, el Consell de Inkemia, en la sessió del passat 27 de maig de 2016, va acordar iniciar el procés de constitució de la nova societat. Posteriorment, “InKemia Advance BF” realitzarà les ampliacions de capital sobre la base de les diferents fases d'inversió i les seves necessitats, sent una d'elles a través d'una OPS al mercat Londinenc del AIM abans de finals de 2016.

Aquesta operació és una demostració més del model disruptiu de negoci del Grup InKemia, basat en la generació contínua de valor. El valor es conforma a través dels projectes de R+D que desenvolupa IUCT i la incorporació de noves tecnologies al grup a través de les companyies participades, creant una xarxa tecnològica sinèrgica. La visualització del valor del grup s'obté a partir de la venda o llicència directa dels productes tecnològics i/o de la incorporació a un mercat de capitals de les empreses participades pel grup.

 

Per a més Informació contactar amb InKemia:

 Josep Castells - CEO - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telf.. 93 579.34.32

http://www.iuct.com  - http://www.inkemia.com

 

Contacte

 •   info@inkemia.com
 •  +34 93 579 34 32
 •  +34 93 570 57 45
 •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
  Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts