Vytrus Biotech (ca)

Sobre Vytrus Biotech, SL

Creada el 2009 com spin-off de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, Phyture Biotech basa totes les seves activitats en la seva plataforma tecnològica de cultiu de cèl•lules vegetals. Amb aquesta tecnologia es pot modificar el metabolisme de les cèl•lules per obtenir extractes innovadors, d’alt valor afegit i més eficaços i segurs que els tradicionals. Phyture Biotech és pionera en l’aplicació d’aquesta tecnología a la indústria.
Per una banda, s’està desenvolupant una gamma de productes basats en el cultiu de cèl•lules d’espècies vegetals singulars. Aquests productes es convertiran en ingredients actius destinats a les indústries cosmètica, dermatològica i farmacèutica.
Per altra banda, s’estan realitzant investigacions per optimitzar la tecnologia en la producció de proteïnes recombinants. Encara que actualment no són gaire utilitzades, les cèl•lules vegetals tenen un gran potencial de futur en aquest sector degut al fet que posseeixen unes característiques úniques.

Inversió a Vytrus Biotech, S.L.

En la fira/congrés BioSpain del 2012 es presenta l’acord d’inversió de Fons de Capital Coneixement en l’empresa  Phyture Biotech S.L., passant aquesta a ser la primera empresa participada pel fons. InKemia va entrar a la companyia biotecnològica amb una aportació de 270.000 € participant en el seu capital en un 21,26%.

  

Vytrus Biotech

Contacte

  •   info@inkemia.com
  •  +34 93 579 34 32
  •  +34 93 570 57 45
  •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
    Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts