×

Avís

JUser: :_load: No es pot carregar a l`usuari amb id: 12

Anàlisi i Control

 

ANÀLISIS FÍSICO-QUÍMICS

 

Control de paràmetres físico-químics

 • Riquesa
 • Impureses
 • Dissolvents residuals
 • Viscositat
 • Humitat
 • Metalls pesants
 • D’altres que s’indiquin en l’especificació del producte

 

Mètodes d’anàlisi

 • Posada a punt de mètodes d’anàlisi físico-químics
 • Validació de mètodes d’anàlisi segons ICH,...

 

Estudis d’Estabilitat de productes cosmètics

 • Redacció de Protocols d’Estudis d’Estabilitat
 • Conservació de mostres en cambres climàtiques en condicions ICH
 • Control analític
 • Redacció d’informe d’Estudi d’Estabilitat
 • Validació de mètodes d’anàlisi segons ICH,...

 

Anàlisi Química (Ambiental)

 • Caracterització química d’aigües residuals i aigües potables
 • Anàlisi de contaminants específics en aigües naturals i aigües residuals municipals i industrials
 • Anàlisi de contaminants atmosfèrics industrials en focus d’emissió
 • Anàlisi de contaminants en sòls i sediments

 

Anàlisi de Metalls

 • Absorció Atòmica - Flama
 • Absorció Atòmica - Hidrurs
 • Absorció Atòmica - Grafit

 

Higiene Industrial

 • Qualitat ambiental en llocs de treball
 • Determinació de contaminants químics: dissolvents, metalls, partícules....
 • Determinació de contaminants físics: temperatures, sorolls, vibracions, radiacions...
 • Determinació de contaminants biològics: microorganismes patògens

 

Seguretat de Producte

 • Tests de biodegradabilitat de productes comercials segons normes oficials (OECD, ISO)
 • Tests de toxicitat i ecotoxicitat (EQUITOX)
 • Contingut en metalls i compostos orgànics tòxics

 

Tècniques Instrumentals

 • Cromatografia de gasos, ionització de flama (GC-FID)
 • Cromatografia de gasos, espectrometria de masses(GC-MS)
 • Cromatografia de gasos, Head Space
 • Cromatografia líquida (HPLC), ultraviolat
 • Cromatografia líquida (HPLC), espectrometria de masses (MS)
 • Espectroscòpia d’absorció atòmica, flama
 • Espectroscòpia d’absorció atòmica, cambra de grafit
 • Espectroscòpia d’infrarojos, FT-IR
 • Espectrofotometria d’absorció molecular, UV-Visible
 • Resonància Magnètica Nuclear (400 MHz)

MICROBIOLOGÍA

 • Control microbiològic d’aliments
 • Control microbiològic de begudes
 • Control microbiològic d’aliments envasats
 • Control microbiològic de plats preparats, precuinats, freds o en envàs estèril
 • Control microbiològic de superfícies
 • Control de manipuladors
 • Avaluació de punts crítics (HACCP)
 • Avaluació d’activitat bactericida i fungicida d’antisèptics i desinfectants químics segons normes ISO i UNE-EN
 • Control d’aigües potables
 • Control d’aigües de piscina
 • Caracterització microbiològica d’aigües residuals i aigües potables
 • Control microbiològic de matèries primeres i productes acabats
 • Validació de mètodes de control microbiològic
 • Assaig d’eficàcia conservant (Challenge test)
 • Valoració microbiològica de vitamines (B12, biotina, etc)
 • Endotoxines Bacterianes (LAL) en matèria primera, producte acabat, aigües purificades i de producció per mètode Gel Clot
 • Test d’Ames

Contacte

 •   info@inkemia.com
 •  +34 93 579 34 32
 •  +34 93 570 57 45
 •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
  Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts