×

Avís

JUser: :_load: No es pot carregar a l`usuari amb id: 12

Biblioteques

La plataforma de Inkemia IUCT és capaç de dissenyar, sintetitzar i avaluar molècules candidates perquè interactuïn amb dianes farmacològiques.

Disposem dels equips de treball, la infraestructura, el know-how i una àmplia experiència en:

-             Disseny i síntesi química.

-             Química mèdica.

-             High Throughput Experimentation.

-             High Throughput Analysis.

-             Elucidación estructural i

-             Cerca de la Propietat Intel·lectual.

Així mateix, el nostre equip disposa de gran experiència en:

-             Síntesi orgànica, biotecnologia i processos de biocatàlisi mitjançant l'ús d'enzims propis o bé amb microorganismes vius.

-             Eines de química computacional per al disseny “in silico” de candidats.

-             Know-how específic en els processos d'escalat per a la posterior fabricació industrial dels productes.

Entre les nostres activitats es troben: el disseny i la modificació de scaffolds, el disseny estructural “de novo”, el disseny de rutes de scaffolds i biblioteques, la síntesi de scaffolds i building blocks, transformació de processos multi etapa a reaccions en un sol pas, processos altament quimio, regio i estèreo selectius, desenvolupaments de baix cost, processos exclusius...i moltes altres.

En definitiva, treballar amb Inkemia ofereix:

-             Flexibilitat: fins a 4 aproximacions complementàries per a la síntesi de compostos.

-             Valor afegit: no només proporcionem els compostos desitjats sinó també la ruta completa necessària per a un posterior escalat pilot i industrial.

-             Facilitat per produir qualsevol tipus d'enzim, nativa, recombinant o mutant.

-             Àmplia experiència i coneixement en anàlisi i síntesi.

També disposem d'una àmplia col·lecció de compostos i hits en càncer i altres malalties (víriques, inflamatòries, coagulació, etc.) disponibles per a la seva llicència o acords de co-desenvolupament.

1)           Biblioteques de nous anàlegs de nucleòsids per a assajos d'activitat anticancerígena: A través de la Plataforma HTB, IUCT disposa d'una potent eina tecnològica per crear col·leccions de centenars de nous anàlegs de nucleòsids mitjançant la sinergia que ofereix l'acoblament de processos biotecnològics i les eines de síntesi orgànica.

Actualment hi ha disponibles uns 500 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

 Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs anticancerosos.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Subministrament i escalat: és possible re-sintetitzar i escalar els productes fins a 1-2 grams.

Així mateix, disposem de hits per a la seva llicència o acords de co-desenvolupament en diverses indicacions de càncer: pulmó, mama, còlon, fetge, pròstata, ronyó, pàncrees, limfoma, leucèmia i glioblastoma.

2)           Biblioteca de nous anàlegs de nucleòsids per a assajos d'activitat antiviral: Mitjançant la plataforma HTB, IUCT disposa d'una potent eina tecnològica per crear biblioteques de nous anàlegs de nucleòsids mitjançant la sinergia que ofereix l'acoblament de processos biotecnològics i síntesi múltiple en paral·lel.

Actualment hi ha disponibles uns 500 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs antivirals.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Subministrament i escalat: és possible re-sintetitzar i escalar els productes fins a 1-2 grams.

3)           Biblioteques de noves sulfonamides com antagonistes de receptors implicats en processos inflamatoris: Els compostos han estat dissenyats com antagonistes dels receptors B1 i B2 de bradiquinina, implicats en processos inflamatoris que cursen amb dolor i inflamació, com per exemple: en malalties respiratòries (asma, rinitis), artritis, pancreatitis, sèpsia, etc.

Actualment hi ha disponibles uns 200 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs antiinflamatorios.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Desenvolupament sintètic robust: a qualsevol moment és possible re-sintetitzar o escalar els productes; per tant, la seva provisió està garantida per a les diferents fases de desenvolupament del candidat a fàrmac.

4)           Biblioteca de noves sulfonamidas per a assajos de anticoagulació: Els compostos han estat dissenyats com a inhibidors de diferents proteïnes implicades en processos de coagulació: Trombina (Factor FIIa), Factor X Activat (FXa), Factor de Coagulació VIIa, Tripsina, Factor de Coagulació IX, etc.

Actualment hi ha disponibles uns 200 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Novetat estructural per a la gran majoria de les molècules de la col·lecció.

-             Compostos amb característiques compatibles amb els requeriments dels fàrmacs (drug-like).

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs anticoagulants.

-             Possibilitat d'identificar hits en R+D en noves activitats farmacològiques.

-             Desenvolupament sintètic robust: a qualsevol moment és possible re-sintetitzar o escalar els productes. Per tant, la seva provisió està garantida per a les diferents fases de desenvolupament del candidat a fàrmac.

5)           Biblioteca de compostos tropànics: Són composts amb activitat sobre el Sistema Nerviós Central (SNC).

Actualment hi ha disponibles uns 30 compostos dels quals es facilita informació sobre la seva estructura, puresa, concentració i la seva fitxa completa en format ChemFinder.

Aquests compostos es poden facilitar de forma individual, com a subgrup (selecció filtrada segons els requeriments del client), o com a col·lecció global.

Addicionalment, és possible la preparació d'estructures seleccionades basades en requeriments estructurals del client.

Avantatges associats al seu ús

-             Possibilitat d'identificar hits o lead compounds en R+D de nous fàrmacs en malalties del SNC relacionades amb una disminució de l'activitat dopaminèrgica, serotoninèrgica o noradrenèrgica (depressió, ansietat, Parkinson, Alzheimer, migranya, atacs de pànic, narcolèpsia, etc.) a partir de compostos derivats d'una estructura que té activitat en aquest camp.

-             Síntesi molt complexa optimitzada.

També  disposem de 3 hits amb millora de l'activitat motora en un model de mosques amb la malaltia de Parkinson per a la seva llicència o acords de co-desenvolupament

Exopolisacarids (EPS)

Els EPS són macromolècules de carbohidrats, generalment ajuntades amb proteïnes, que se sintetitzen per enzims bacterians i s'excreten i acumulen extracel·lularment donant al cultiu un aspecte mucilaginós.

Els principals carbohidrats són els següents monosacàrids:

-             Ramnosa: 28-45%

-             Glucosamina: 12-20%

-             Glucosa: 20-30%

-             Galactosa: 15-25%

En el nostre cas obtenim els EPS de bacteris halòfils, és a dir de bacteris que creixen en concentracions molt elevades de sal (salines). Inkemia ha optimitzat el procés de purificació, cultiu i producció a escala de laboratori, estant preparada per a la seva producció a escala industrial mitjançant processos senzills tals com la ultrafiltració i el liofilitzat.

Els EPS es presenten com una pols de diversos colors, generalment blanc, i soluble en aigua.

Inkemia té una col·lecció de prop de 100 compostos diferents, molts dels quals han estat o estan sent identificats en quant a la seva composició i propietats. Alguns EPS han demostrat tenir propietats que els fan útils com a ingredients actius en cosmètica o propietats per al tractament farmacològic de certes malalties.

També podrien tenir un ús com nutracèutics (suplement dietètic d'una substància bioactiva concentrada i que presumiblement té un efecte beneficiós sobre la salut).

Entre els EPS de Inkemia totalment desenvolupats i disponibles per a la seva llicència de forma immediata, estan els compostos C2 i C3.

C2:Té una potent acció antioxidant, demostrada d'acord a les directrius de la FDA, a través d'un mecanisme doble d'acció. Els estudis duts a terme en queratinocits humans han demostrat que C2 obté un ràtio GSH/GSSG (biomarcador de l'estrès oxidatiu) 15 vegades major que el control a una concentració d'1 µg/ml.

Al mateix temps C2, estimula la síntesi endògena de queratina (+40% vs. control). Com a resultat es va millorar l'aparença del pèl: salut, força i resistència.

Actualment no hi ha cap altre producte al mercat que estimuli la síntesi endògena de queratina.

Ambdues aplicacions, la seva potent acció antioxidant i l'estimulació de la síntesi endògena de queratina, fan de C2 una molt bona elecció per a les formulacions cosmètiques de cura capil·lar.

C3: Té una bona activitat antioxidant i ha demostrat una excel·lent protecció enfront de les lesions en l'ADN produïdes per la radiació ultraviolada (60% menys de dímers de timina en comparació del control).

Ambdues aplicacions, la seva potent acció antioxidant i la protecció enfront dels danys de la radiació UV, fan que C3 sigui un ingredient actiu ideal per ser usat en formulacions de cura corporal i protecció solar.

A més, hi ha altres compostos que encara estan en desenvolupament com:

-             A36: en estudis in vitro ha demostrat augmentar la síntesi de col·làgen i tenir efecte protector enfront de l'oxidació induïda per la radiació UV. Actualment estem duent a terme estudis addicionals d'eficàcia en altres indicacions així com estudis de tolerància a nivell cel·lular.

-             A05, A16 i A53: en estudis amb embrions de peix zebra han demostrat tenir un efecte blanquejador, inhibint la producció de melatonina, amb un bon perfil de tolerància. S'estan realitzant proves addicionals.

-             C02: en estudis, també amb embrions de peix zebra, ha demostrat tenir efectes neuroactius sense signes de toxicitat. S'estan realitzant proves addicionals.

-             A16 i C05: presenten efecte protector enfront de l'oxidació induïda per la radiació UV. Actualment estem duent a terme estudis addicionals d'eficàcia en altres indicacions així com estudis de tolerància a nivell cel·lular.

-             A50 i A53: han demostrat augmentar la síntesi de col·làgen. Està previst dur a terme estudis addicionals d'eficàcia en altres indicacions així com estudis de tolerància a nivell cel·lular.

Inkemia també ofereix models de col·laboració, mitjançant Acords de Codesenvolupament amb empreses interessades, oferint la possibilitat de disposar de la nostra biblioteca de EPS per realitzar estudis en les indicacions desitjades pel client. En cas d'èxit, si es demostra que algun o alguns dels EPS estudiats obtenen resultats positius, són ben tolerats i patentables, la propietat intel·lectual podria pertànyer al client.

Description activity Licensing out

Licensing Out is the Department of IUCT in charge of negotiating the license of products & technologies obtained as a result of its research activity.

IUCT currently holds 70 granted patents in three large fields like:

-        Drug Development,Drug Discovery, Biomedicine.

-        Industrial Biotechnology and Biofuels.

-        Green Chemistry and Green Products.

Some of these patents come from products/technologies in which all the researches are finished and available for its license or technology transfer. Among them we have:

Exopolysaccharides (EPS):new active ingredients for the cosmetic industry.

-        C2: it has shown a potent antioxidant activity (it increases 15 times the GSH/GSSG ratio) and it notably stimulates the endogen keratin synthesis (more than 40% compared to control). Due to their properties, it is specially indicated for the formulation of hair care products like shampoos, hair conditioners….

-        C3: it has an excellent antioxidant activity, scavenging and detoxifying the cells from the free radicals, and it is also capable of counteracting the malignat effects of UV radiation (up to 60% more when compared to control). These properties makes C3 specifically indicated for its use in skin, anti-aging and sun protection formulations.

Drug Discovery libraries:we have a variable number of compounds already synthetized for their use in the research of new drugs in areas like:

-        Cancer: lung, breast, colon, liver, pancreas, kidney, lymphoma, leukaemia and glyoblastoma

-        Viral diseases: AIDS, HIV, hepatitis…

-        Central Nervous System diseases: Alzheimer, Parkinson, anxiety disorders, depression…

-        Coagulation.

-        Inflammatory diseases.

We have also obtained some hits, compounds that have shown in vitro activity, in the aforementioned areas. Such hits are available for licensing or for Co-development agreements with interested companies.

Drug Discovery services:it includes the design, synthesis and evaluation of candidate molecules to interact with pharmacological targets. Our team has:

-        Infrastructure: with the latest techniques of chemistry synthesis, medicinal chemistry, high throughput analysis, high throughput experimentation, structural elucidation and intellectual property search.

-        Wide experience.

-        Know-how: organic synthesis, biotechnology and biocatalysis processes through the use of proprietary enzymes or with live microorganisms.

Inkemia offers:

Flexibility: up to complementary 4 ways of synthesis of compounds.

      Added value: we not only provide you the desired compounds but as well the whole synthesis pathway for a further pilot or industrial scale up.

      We can produce any type of native, recombinant or mutant enzyme.

      Wide experience and background in analysis and synthesis.

The Licensing Out Department also carry out Co-development Agreements with other companies by providing the compounds obtained in its research and cooperating with some expenses and/or tests, and the other companies carry out the in vitro/in vivo efficacy and safety tests with such compounds. 

In case of success, the Intellectual Property and any income from the licensing as well as the the expenses done until the product had been licensed are shared 50% by each party.

We are a dynamic, flexible and creative team in the search of solutions for our customers,  as well as a market oriented company

Biofuels:

-        S50: the first new advanced biofuel economically viable of Europe obtained from crude glycerol or any source of triglycerides like vegetable oils, used cooking oils, animal fats, etc.

-        Bioheating oil: it is a fuel for boilers in production processes that demand a big amount of energy like those of cement, asphalt, distilleries, chemical companies, etc. It notably improves the air quality when compared with traditional fossil fuels like fuel oil.

-        Glycerol to FAME (biodiesel) technology: we have developed a technology that allow the biodiesel producers to increase its profitability through the transformation of crude glycerol, a very low added value by-product obtained in the biodiesel production, into biodiesel, a biofuel of common use in the road transport.

Descripció de l'activitat de Licensing out

Activitat de Licensing Out

En l'actualitat Inkemia IUCT disposa de 70 patents en ferma, agrupades tres àrees de desenvolupament principals:

-             Desenvolupament de fàrmacs, Drug Discovery, Biomedicina.

-             Biotecnologia Industrial i Biocarburants.

-             Green Chemistry i Green Products.

Algunes d'aquestes patents són de productes/tecnologies que ja han acabat totes les recerques i que es troben disponibles per a la seva llicència o transferència de tecnologia. Entre elles estan:

 

Exopolisacáridos(EPS):nous ingredients actius per a la indústria cosmètica.

-        C2: exhibeix una potent activitat antioxidant (millora unes 15 vegades el ràtio GSH/GSSG) i estimula de forma notable la síntesi endògena de queratina (més d'un 40% comparat amb control). A causa de les seves propietats, està especialment indicat per a la formulació de productes de cura capil·lar (xampús, condicionadors…).

-        C3: posseeix una excel·lent activitat antioxidant, eliminant els radicals lliures de les cèl·lules, i també és capaç de contrarestar els efectes nocius de la radiació UV (fins a gairebé el 60% més comparat amb el control),. Aquestes propietats li fan particularment indicat per a l'ús en formulacions de cura de la pell, anti-envelliment i protector solar.

Biblioteques per Drug Discovery: posseïm un nombre variable de compostos ja sintetitzats per al seu ús en la recerca de nous medicaments en àrees tals com:

-        Càncer: de pulmó, mama, còlon, fetge, pàncrees, ronyó, limfoma, leucèmia i glioblastoma

-        Malalties virals: SIDA, VIH, hepatitis…

-        Malalties del Sistema Nerviós Central: Alzheimer, Parkinson, ansietat, depressió…

-        Coagulació.

-        Malalties inflamatòries.

També hem obtingut alguns hits, compostos que han demostrat activitat in vitro, a les àrees anteriorment assenyalades. Aquests hits estan disponibles per a la seva llicència o per a acords de co-desenvolupament amb les empreses interessades.

Serveis de Drug Discovery:inclou el disseny, síntesi i avaluació de molècules candidates per interaccionar amb dianes farmacològiques. El nostre equip disposa de:

-        Infraestructura: incloent les més modernes tècniques de síntesi química, química metgessa, high throughput analysis, high throughput experimentation, elucidació estructural i anàlisi de la propietat intel·lectual.

-        Àmplia experiència.

-        Know-how: síntesi orgànica, biotecnologia i processos de biocatàlisi mitjançant l'ús d'enzims propis o bé amb microorganismes vius.

Inkemia li ofereix: flexibilitat (fins a 4 aproximacions complementàries per a la síntesi de compostos); valor afegit (no només proporcionem els compostos desitjats sinó també la ruta completa necessària per a un posterior escalat pilot i industrial); facilitat per produir qualsevol tipus d'enzim, nativa, recombinant o mutant; àmplia experiència i coneixement en anàlisi i síntesi.

El Departament de Licensing Out també duu a terme Acords de Co-desenvolupament amb altres empreses mitjançant els quals IUCT aporta els compostos de la seva R+D i altres empreses duen a terme estudis d'eficàcia i tolerància in vitro/in vivo amb aquests compostos. 

En cas d'èxit es comparteix la Propietat Intel·lectual així com qualsevol ingrés derivat de la llicència i les despeses al 50%.

Ens caracteritzem per ser un equip dinàmic, flexible, creatiu en la cerca de solucions per als nostres clients i molt orientat al mercat.

Biocarburants avançats:

-        S50: el primer nou biocombustible avançat d'Europa econòmicament viable obtingut a partir de la glicerina crua o de qualsevol font de triglicèrids tals com a olis vegetals, oli de fregir usats, grassa animals, etc.

-        Bioheating oil: combustible per a calderes en processos productius que necessiten una gran quantitat d'energia (cementeras, fabricadores d'asfalt, destil·leries, plantes químiques…). Millora substancialment la qualitat de l'aire quan es compara amb combustibles tradicionals  com el fuel oil.

-        Tecnologia glicerina a biodiesel (FAME): hem desenvolupat una tecnologia que permet millorar la rendibilitat dels fabricants de biodiesel en transformar la glicerina crua, un residu d'escàs valor econòmic obtingut en el procés d'obtenció del biodiesel, en biodiesel, un biocombustible d'ús comú en el transport per carretera.

Licensing out (cat)

Activitat de licensing out

Licensing Out és el Departament de Inkemia IUCT encarregat de negociar les llicències de productes i tecnologies que s'han obtingut com a conseqüència de l'activitat investigadora.

A partir dels projectes que es porten a terme a InKemia IUCT group es desenvolupen productes, processos i tecnologies novedosos que passen a formar part del seu pipeline i que poden ser patentats, explotats com a know-how o passar a formar una nova plataforma tecnològica. Totes aquestes tecnologies podran, posteriorment, passar a formar part de la indústria a través d’un procés de transferència tecnològica o de llicència.

Descripció de l'activitat de Licensing out

Exopolisacàrids

InKemia IUCT group ha descobert una àmplia gamma d’exopolisacàrids (EPS), productes amb gran potencial com a ingredients actius en una extensa varietat de camps (farmàcia humana i veterinària, cosmètica i aliments funcionals, entre d’altres). En l’actualitat disposem d’aproximadament 100 compostos diferents, la majoria dels quals estan preparats per ser avaluats. A través de diversos acords de codesenvolupament InKemia IUCT ha posat en marxa diverses línies d’investigació per a estudiar l’ús dels EPS en la malaltia d’Alzheimer i per a productes cosmètics i, en breu, s’iniciaran noves investigacions per a ampliar les aplicacions d’aquests EPS.

Biblioteques

Inkemia, a través de la seva nova plataforma, és capaç d'obtenir compostos de Drug Discovery d'una forma molt més eficient i flexible que altres empreses

Biocombustibles Avançats

Sol•liciti més informació aquí

 

PATENTS D’InKemia IUCT group

La divisió del coneixement del grup InKemia IUCT group arriba a la xifra de 62 patents concedides en ferm.

Les patents concedides són de caràcter internacional i arriben a més de 20 països diferents. Cal indicar que aquestes patents tenen la possibilitat de ser explotades a llarg termini finalitzant algunes d’elles l’any 2030.

És important destacar també que un gran nombre d’aquestes patents es troba actualment en procés d’examen i que s’espera llur aprovació progressiva en pocs mesos. Tant les patents que estan en tràmit com les concedides, poden concentrar-se en 25 grups de patents que es multipliquen en presentar-se en diversos països del món. De manera que totes les patents que estan en tràmit poden sumar un total de més de 150 al final del procés.

Les 62 patents les agrupem en tres àrees de desenvolupament principalment:

  • Desenvolupament de fàrmacs- Drug Discovery – Biomedicina
  • Biotecnologia Industrial i Biocarburants
  • Green Chemistry i Green Products

 

Desenvolupament de fàrmacs – Drug Discovery – Biomedicina

Biblioteques de petites molècules amb potencial activitat antiinflamatòria. “N-(1-Fenil-2-oxo-3-piperidil)sulfonamides per a la identificació d’activitat biològica i farmacològica”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
1 USA 2013 2030

 

Biblioteques de petites molècules amb potencial activitat antiinflamatòria. “N-Fenil-1-sulfonil-2-pirrolidinacarboxamides per a la identificació d’activitat biològica i farmacològica”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
2 USA 2013 2030

 

Nous biocatalitzadors per a l’obtenció de principis actius farmacèutics ANTICANCERÍGENS i ANTIVÍRICS. “Thermostable biocatalyst combination for nucleoside synthesis”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
3 USA 2013 2030

 

Biotecnologia industrial i carburants

Nou Biocarburant de Segona Generació. “Obtenció d’èsters d’àcids grassos de glicerol formal i ús com a biocarburant”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
4 USA 2012 2027
5-31 Patent Europea (tot 27 països) 2011 2027
32 Austràlia 2011 2027
33 Hong Kong 2011 2027
34 Japó 2013 2027
35 Mèxic 2011 2027
36 Malàsia 2011 2027
37 Nova Zelanda 2011 2027
38 Canadà 2013 2027
39 Vietnam 2013 2027
40 Corea del Sud 2013 2027

 

Síntesi d’intermedis farmacèutics mitjançant química verda “Procediment d’acilació de Friedel-Crafts en Líquids Iònics”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
62 USA 2009 2025

 

Biosíntesi de la Vitamina K3. “Procediment Microbiològic per a la preparació de Menadiona”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
41 Espanya 2010 2024
42 Alemanyia 2010 2024

 

Green Chemistry i Green Products

Nous dissolvents verds per a desgreixatge de metalls. “Compositions for degreasing hard surfaces”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
43 Alemanya 2011 2028
44 Espanya 2011 2028
45 França 2011 2028
46 UK 2011 2028
47 Irlanda 2011 2028
48 Itàlia 2011 2028
49 Holanda 2011 2028
50 Polònia 2011 2028
51 Suïssa 2011 2028

 

Síntesi de principis actius farmacèutics mitjançant química verda. “Process for the preparation of LOPERAMIDE”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
52 Alemanya 2012 2027
53 Espanya 2012 2027
54 Itàlia 2012 2027
55 UK 2012 2027
56 Suïssa 2012 2027

 

Síntesi de principis actius farmacèutics mitjançant química verda. “Process for the preparation of the PIMOZIDE”

N. de Patent País concedit Any de concessió Any en què caduca
57 Alemanya 2013 2027
58 Espanya 2013 2027
59 Itàlia 2013 2027
60 UK 2013 2027
61 Suïssa 2013 2027


Descripció de l'activitat de Licensing out

Contacte

  •   info@inkemia.com
  •  +34 93 579 34 32
  •  +34 93 570 57 45
  •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
    Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts