Informació del grup

InKemia IUCT group té com a objectiu la generació de coneixement d’alt valor tecnològic per a les indústries Química, Farmacèutica, Biotecnològica, Cosmètica, Nutracèutica i Afins.

El CONEIXEMENT, que comercialitza a través de la generació, promoció, desenvolupament i venda de productes i serveis d’alt valor és l’elemento central del desenvolupament del negoci d’InKemia.

1

 

 

Aquest coneixement o know how es transforma en un pipeline de productes, processos, serveis i plataformes tecnològiques, altament especialitzats, integrats entre ells i protegits per patents.

En base a això es desenvolupen un conjunt d’estratègies de negoci:

 

01 Generació d’un pipeline de productes finals i processos tecnològics, fruït de la R+D pròpia, per a patentar-los, vendre’ls i transferir-los a la indústria.

02 Codesenvolupament d’R+D d’alt valor tecnològic amb empreses del sector compartint riscos i beneficis.

03 Explotació de la tecnologia desenvolupada a través de la venda de projectes tancats de serveis altament especialitzats amb el format de contract research i  technology service entre d’altres.

04 L’explotació, fabricació i comercialització de productes a través d’spin-off basats en tecnologia pròpia i que tinguin sentit com a empresa independent. L’objectiu d’aquesta estratègia és disposar de major control sobre el know how generat en el seu procés de comercialització. Aquestes spin-off estan obertes a la participació d’inversors especialitzats, i gestors independents.

05 Creació de noves empreses fruït d’acords amb tercers, o col·laboracions amb emprenedors tecnològics de camps afins.

06 Desenvolupament de serveis complementaris per a les empreses clients i el mercat en general tals com: serveis d’anàlisi tecnològic, consultories tècniques, formació especialitzada, etc.

El grup Inkemia està estructurat de la següent manera:

 

2