Activitat de Licensing Out

En l'actualitat Inkemia IUCT disposa de 70 patents en ferma, agrupades tres àrees de desenvolupament principals:

-             Desenvolupament de fàrmacs, Drug Discovery, Biomedicina.

-             Biotecnologia Industrial i Biocarburants.

-             Green Chemistry i Green Products.

Algunes d'aquestes patents són de productes/tecnologies que ja han acabat totes les recerques i que es troben disponibles per a la seva llicència o transferència de tecnologia. Entre elles estan:

Exopolisacáridos(EPS): nous ingredients actius per a la indústria cosmètica.

-        C2: exhibeix una potent activitat antioxidant (millora unes 15 vegades el ràtio GSH/GSSG) i estimula de forma notable la síntesi endògena de queratina (més d'un 40% comparat amb control). A causa de les seves propietats, està especialment indicat per a la formulació de productes de cura capil·lar (xampús, condicionadors…).

-        C3: posseeix una excel·lent activitat antioxidant, eliminant els radicals lliures de les cèl·lules, i també és capaç de contrarestar els efectes nocius de la radiació UV (fins a gairebé el 60% més comparat amb el control),. Aquestes propietats li fan particularment indicat per a l'ús en formulacions de cura de la pell, anti-envelliment i protector solar.

Biblioteques per Drug Discovery: posseïm un nombre variable de compostos ja sintetitzats per al seu ús en la recerca de nous medicaments en àrees tals com:

-        Càncer: de pulmó, mama, còlon, fetge, pàncrees, ronyó, limfoma, leucèmia i glioblastoma

-        Malalties virals: SIDA, VIH, hepatitis…

-        Malalties del Sistema Nerviós Central: Alzheimer, Parkinson, ansietat, depressió…

-        Coagulació.

-        Malalties inflamatòries.

També hem obtingut alguns hits, compostos que han demostrat activitat in vitro, a les àrees anteriorment assenyalades. Aquests hits estan disponibles per a la seva llicència o per a acords de co-desenvolupament amb les empreses interessades.

Serveis de Drug Discovery: inclou el disseny, síntesi i avaluació de molècules candidates per interaccionar amb dianes farmacològiques. El nostre equip disposa de:

-        Infraestructura: incloent les més modernes tècniques de síntesi química, química metgessa, high throughput analysis, high throughput experimentation, elucidació estructural i anàlisi de la propietat intel·lectual.

-        Àmplia experiència.

-        Know-how: síntesi orgànica, biotecnologia i processos de biocatàlisi mitjançant l'ús d'enzims propis o bé amb microorganismes vius.

Inkemia li ofereix: flexibilitat (fins a 4 aproximacions complementàries per a la síntesi de compostos); valor afegit (no només proporcionem els compostos desitjats sinó també la ruta completa necessària per a un posterior escalat pilot i industrial); facilitat per produir qualsevol tipus d'enzim, nativa, recombinant o mutant; àmplia experiència i coneixement en anàlisi i síntesi.

El Departament de Licensing Out també duu a terme Acords de Co-desenvolupament amb altres empreses mitjançant els quals IUCT aporta els compostos de la seva R+D i altres empreses duen a terme estudis d'eficàcia i tolerància in vitro/in vivo amb aquests compostos. 

En cas d'èxit es comparteix la Propietat Intel·lectual així com qualsevol ingrés derivat de la llicència i les despeses al 50%.

Ens caracteritzem per ser un equip dinàmic, flexible, creatiu en la cerca de solucions per als nostres clients i molt orientat al mercat.

Biocarburants avançats:

-        S50: el primer nou biocombustible avançat d'Europa econòmicament viable obtingut a partir de la glicerina crua o de qualsevol font de triglicèrids tals com a olis vegetals, oli de fregir usats, grassa animals, etc.

-        Bioheating oil: combustible per a calderes en processos productius que necessiten una gran quantitat d'energia (cementeras, fabricadores d'asfalt, destil·leries, plantes químiques…). Millora substancialment la qualitat de l'aire quan es compara amb combustibles tradicionals  com el fuel oil.

-        Tecnologia glicerina a biodiesel (FAME): hem desenvolupat una tecnologia que permet millorar la rendibilitat dels fabricants de biodiesel en transformar la glicerina crua, un residu d'escàs valor econòmic obtingut en el procés d'obtenció del biodiesel, en biodiesel, un biocombustible d'ús comú en el transport per carretera.