Empreses

IUCT contribueix a augmentar la competitivitat de les empreses del sector, oferint l'accés al desenvolupament tecnològic i a la innovació d'una manera altament professional i a costos accessibles que alhora són fonamentals per a la sostenibilitat de les empreses a mitjà termini.

L'objectiu de IUCT és generar una nova tecnologia, nous productes, nous processos i nous coneixements per transferir a la indústria i als professionals dels sectors als quals es dirigeix. Aquesta és la base de l'activitat i dels recursos de IUCT, que es plasma en projectes de recerca, programes formatius altament especialitzats i diversos serveis.