Àrees d'actividad

Les activitats de IUCT s'agrupen en quatre àrees estratègiques:


• Projectes de R+D+i i Transferència Tecnològica
1. Projectes propis R+D+i i transferència de resultats a la indústria ---> Pipeline
2. Projectes de R+D+i a mida per a empreses
3. Desenvolupament de Plataformes Tecnològiques pròpies, disponibles per a l'ús de projectes industrials

• Serveis Tecnològics
1. Anàlisi en diferents àrees científiques
2. Producció farmacèutica, cosmètica i nutracéutica
3. Serveis de consultoria i auditories tècniques

• Transmissió de Coneixements i Formació Especialitzada
1. Formació oberta
2. Formació a mida en àmplies àrees de coneixement científic
3. Conferències, Seminaris, Workshops i Congressos

• Emprenedoria d'Alta Tecnologia
1. Spin off de IUCT de tecnologies pròpies
2. Col·laboracions empresarials amb empreses consolidades
3. Suport a emprenedors a través del Fons de Capital-Coneixement