Biotecnològic

Biotecnologia Industrial

 • Desenvolupament d’organismes modificats genèticament (OMG) no patògens.
 • Cerca, aïllament, caracterització i obtenció de nous microorganismes d’interès biotecnològic per a la seva aplicació a la síntesi química, indústria alimentària, etc., millorant així les rutes clàssica i obtenint nous productes.
 • Obtenció d’Enzims novedosos com a biocatalitzadors industrials per a química fina i d’altres activitats relacionades.

 

Tècniques de major especialització

 • Clonació de cèl·lules hoste procariotes i eucariotes
 • Clonació amb ampli espectre de vectors.
 • Expressió constitutiva i induïda de proteïnes en procariotes i llevats.
 • Disseny de primers.
 • Set-up de reaccions de biotransformació mitjançant microorganismes o parts purificades d’aquests.
 • Biosíntesi d’API antivirals i API anticancerígens.
 • Biosíntesi de monòmers i de vitamina K3.
 • Purificació de productes o metabòlits.
 • Identificació de productes o metabòlits. Creació de proteïnes de fusió.
 • Determinació quanti i qualitativa d’ADN, ARN i proteïnes.
 • Test d’Ames.

 

Biosíntesi (Biocatàlisi o Fermentacions)

 • Síntesi biotecnològica d’alt rendiment d’API. Processos més eficients i menys contaminants. Major rendimento i menor producció d’impureses.
 • Substitució de processos químics per processos biotecnològics. Rutes alternatives no protegides per propietat intel·lectual. Alta selectivitat. Minimització d’etapes de reacció.
 • Disseny i optimització de biocatalitzadors.
 • Disseny de Processos Biocatalítics.
 • Estudis d’escalat de processos biotecnològics.

Per a qualsevol consulta sobre activitats no especificades en la llista no dubtin a contactar amb nosaltres.

Contacte

 •   info@inkemia.com
 •  +34 93 579 34 32
 •  +34 93 570 57 45
 •  C\ Àlvarez de Castro, 63, 08100
  Mollet del Vallès (Barcelona)

Últimes posts