InKemia Colòmbia

Colòmbia, s'ha convertit per Inkemia IUCT group al segon país escollit per al seu procés d'internacionalització, sent després de Brasil el país amb major biodiversitat del continent Americà; catalogat com un dels països més competitius d'Amèrica Llatina i posicionat per Doing Business 2014 com el primer país en protecció inversora a Sud-amèrica. Colòmbia, amb més de 45 milions d'habitants s'ha convertit en uns dels països amb major estabilitat econòmica de la regió, amb un PIB que durant els sis últims anys, ha crescut en mitjana més del 4% anualment.

Cal ressaltar que, Colòmbia busca ser reconeguda a nivell mundial com a país capdavanter en el desenvolupament, producció, comercialització i exportació de productes d'alt valor agregat derivats de l'ús sostenible de la biodiversitat local. Per aquest motiu el Govern Colombià ha dissenyat una política per crear les condicions econòmiques, tècniques, institucionals i legals que permetin atreure recursos públics i privats per al desenvolupament d'empreses i productes comercials basats en l'ús sostenible i en l'aplicació de la biotecnologia.

Així, InKemia IUCT group, amb la seva nova filial a Bogotà, vol ser part fonamental en la cadena de valor de la producció i explotació del coneixement a Colòmbia, en col·laboració amb les indústries dels sectors cosmètic, químic, farmacèutic, biotecnològic i afins, universitats, centres tecnològics i organismes públics, acompanyant el dinamisme econòmic del país que, igual que Brasil, està demandant un elevat nombre de científics i professionals de les ciències de la vida.